Στοιχεία ασφαλιζόμενου-ης

Επιλογές Νοσηλείας

Συνταξιοδοτικό

Σύζυγος

Παιδιά
Επιβεβαίωση αποστολής

Όλα τα πεδία της φόρμας έχουν συμπληρωθεί σωστά έαν όλα τα βήματα έχουν ένα πράσινο εικονίδιο.
Το κόκκινο εικονίδιο υποδεικνύει ότι κάποια πεδία είναι κενά ή έχουν συμπληρωθεί με λανθασμένα στοιχεία. Σε αύτο το τελευταίο βήμα ο χρήστης επιβεβαιώνει την αποστολή της φόρμας.