Στοιχεία οδηγού-ιδιοκτήτη

Στοιχεία οχήματος

Παροχές-Καλύψεις

Επιβεβαίωση αποστολής

Όλα τα πεδία της φόρμας έχουν συμπληρωθεί σωστά έαν όλα τα βήματα έχουν ένα πράσινο εικονίδιο.
Το κόκκινο εικονίδιο υποδεικνύει ότι κάποια πεδία είναι κενά ή έχουν συμπληρωθεί με λανθασμένα στοιχεία. Σε αύτο το τελευταίο βήμα ο χρήστης επιβεβαιώνει την αποστολή της φόρμας.