Ασφάλειες / Πυρός /

Στο γραφείο μας θα βρείτε πολλά προγράμματα Ασφάλισης της κατοικίας σας.


Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:
 

Α) ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ

Όσοι επιθυμείτε την πλέον οικονομική προστασία της κατοικίας σας.

Β) ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ-ΚΛΟΠΗΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ

Παρέχει διευρυμένη κάλυψη για κάθε είδους Ζημίας με κάλυψη και του Σεισμού.

Γ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Προστατεύει της κατοικίας από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο.

ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ:

 

Βασική κάλυψη
Προαιρετική κάλυψη

 

 

  Α´ Πρόγραμα B´ Πρόγραμα Γ´ Πρόγραμα
Πυρκαγιά (και από Δάσος / θάμνους) Κεραυνός / Ζημιές Πυρόσβεσης included included included
Ευρεία Έκρηξη included included included
Καπνός included included included
Τρομοκρατικές Ενέργειες / Κακόβουλες Βλάβες included included included
Στάσεις / Απεργίες / Πολιτικές Ταραχές included included included
Πρόσκρουση Οχήματος / Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά included included included
Ζημιές από Διάρρηξη στο κτήριο included included included
Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης με Καινούριο included included included
Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση included - -
Σεισμός included included included
Βραχυκύκλωμα - included included
Πλημμύρα / Θύελλα / Καταιγίδα - included included
Ρήξη Σωληνώσεων / Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, - included included
Ύδρευσης, Κλιματισμού, Αποχέτευσης - included included
Χιόνι / Παγετός / Χαλάζι - included included
Θραύση Υαλοπινάκων / Τζαμιών / Καθρεπτών - included included
Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία - included included
Αστική Ευθύνη Προς Τρίτους συνέπεια Πυρκαγιάς - included included
Έξοδα Κατεδάφισης και Αποκομιδής Ερειπίων - included included
Προστασία Υπασφάλισης - included included
Αστική Ευθύνη έναντι Ιδιοκτήτη από Πυρκαγιά - - included
Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης / Μετακόμισης - - included
Έξοδα Διαμονής σε Ξενοδοχείο - - included
Ασφάλιση Περιεχομένου σε προσωρινή διεύθυνση - - included
Απώλεια Ενοικίων - - included
Επέκταση Κάλυψης σε αντικείμενα εκτός οικίας - - included

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΥΠΟΘΥΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ