Υπηρεσίες /

Το Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με την εμπειρία την οποία διαθέτει στην ασφαλιστική αγορά έχει το προνόμιο να παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών όπως:

 

  • Ασφάλιση Αυτοκινήτων (Ε.Ι.Χ, ΜΟΤΟ, Φ.Ι.Χ, Φ.Δ.Χ, ΤΑΞΙ)
  • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης: Οικογενειακή, Επαγγελματική (Γιατροί, Λογιστές, Καταστηματάρχες κλπ)
  • Νομική Προστασία: Οικογενειακή, Επαγγελματική (Λογιστές, Γιατροί, Νοσηλευτές, Δημόσιοι Υπάλληλοι)
  • Ασφάλιση Πυρός (Κατοικίας, Επαγγελματικοί & Βιομηχανικοί κίνδυνοι)
  • Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  • Ζωής (Προστασία, Παιδικό, Συνταξιοδοτικό, Επενδυτικό)
  • Υγείας ( Εξωνοσοκομειακά & Νοσοκομειακά)
  • Σκαφών (Ιδιωτικά & Επαγγελματικά)
  • Μεταφορές (Ελλάδος & Εξωτερικού)