Συχνές ερωτήσεις /

Ασφάλιση Ζημιών Ιδίου (ΜΙΚΤΗ)

Καλύπτονται οι  Ίδιες Ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου μας που προκαλούνται από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, κατάπτωση και ανατροπή του και η ευθύνη για το ατύχημα είναι δική μας.

Συνήθως συμφωνείται Απαλλαγή της Ασφαλιστικής Εταιρείας για ορισμένο ποσό κατά ατύχημα το οποίο αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Απαλλαγή, όροι και εξαιρέσεις είναι Διαφορετικοί σε κάθε εταιρεία.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ