Συχνές ερωτήσεις /

Ασφάλιση Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Όχημα

Καλύπτονται μόνο οι Υλικές Ζημιές που προκαλούνται στο όχημα μας  εντός και μόνο της Ελληνικής επικράτειας από σύγκρουση με άλλο Ανασφάλιστο αυτοκίνητο που έχει Ελληνικές πινακίδες.

Η διαπίστωση της αποκλειστικής ευθύνης του οδηγού του Ανασφάλιστου οχήματος, όπως και ο χαρακτηρισμός του ζημιογόνου αυτοκινήτου ως ανασφάλιστο θα πρέπει να προκύπτουν από Δημόσια έγγραφα (Αντίγραφο Δελτίων Συμβάντων Τροχαίας, ΥΣΑΕ, κτλ).

Το ποσό που καλύπτει η κάθε εταιρεία ποικίλει.